Konsulttjänster

Framtagning av tekniska dokument

Dala Information kan hjälpa dig och ditt företag att ta fram olika tekniska dokument, i hela kedjan från idé och målgruppsanalys till slutlig publicering. Det kan exempelvis handla om

  • användar­handledningar
  • rutinbeskrivningar
  • lathundar
  • kravspecifikationer
  • utbildningsmaterial
  • rapporter
  • webbkurser.

Vi är gärna med i ett tidigt skede när det fortfarande är möjligt påverka dokumentets struktur och innehåll. Vi kan även medverka vid remissbehandling, granskning och funktionsprovning av ett tekniskt dokument.
 
Vi har bred erfarenhet inom många olika teknikområden och kan därför snabbt sätta oss in i olika sakfrågor. Vi har bl.a. arbetat med signalsystem, geografiska informations­system, presentationssystem för vägväderdata, elsäkerhetsregler, järnvägsunderhåll, effektiv energi­användning och miljöfrågor.

Granskning och redigering av facktexter

Dala Information har lång erfarenhet av att granska, strukturera och redigera facktexter inom olika områden. Vi har bland annat utvecklat metoder för textgranskning, då vi inte bara granskar spåket, utan även tittar på textens struktur och innehåll. Vi kan även medverka vid funktionsprovning av en instruktion, för att säkerställa att den kommer att fungera på avsett sätt.
 
Resultatet av ett granskningsuppdrag kan levereras på olika sätt, beroende på kundens önskemål och behov. Det kan handla om allt från detaljerade ändringsförslag, som ger textförfattaren full kontroll över vilka ändringar som ska göras, till en färdigredigerad text som bara behöver sakgranskas och godkännas av uppdragsgivaren.

Projektledning

Dala Information utför olika uppdrag inom projektledning, exempelvis projektledningsstöd med inriktning på dokumentation och utbildning. Vi kan även självständigt driva avgränsade projekt, och leverera de projektresultat som uppdragsgivaren önskar.
 
Vi har lång erfarenhet av att planera projekt och genomföra effektiva möten med olika syften. Vi har bl.a. arbetat i IT-projekt med agila projektstyrningsmetoder som Scrum.
 
Tydlig kravställning, dokumentation och utbildning är andra områden där vi kan tillföra ett projekt stora mervärden.

Rådgivning i dokumentationsfrågor

Dala Information kan ge dig värdefulla råd i olika dokumentationsfrågor. Vi hjälper dig exempelvis med att ta fram dokumentmallar samt projektanpassade skrivregler och termlistor.

Rådgivning i presentationsteknik

Dala Information kan hjälpa dig att planera och förbereda en professionell presentation. Vi granskar även det presentationsmaterial du planerar att använda. Läs även om vår tjänst Genrepet.

Skicka en intresseförfrågan till info@dalainformation.se så tar vi kontakt med dig för vidare diskussioner om konsulttjänster. Du kan också ringa direkt till Erik Walla, tfn 070-642 32 85.