Länktips

http://www.teknikinformatoren.se
– Föreningen Teknisk Information (FTI), en intresseorganisation för teknikinformatörer.

http://www.avigsidan.com
– Roliga exempel på tokig språkanvändning.

http://www.du.se/bibliotek/
– Biblioteket vid Högskolan Dalarna. Länkar till databaser för informationssökning.

http://www.nada.kth.se/dataterm
– Svenska datatermgruppens rekommendationer.

http://www.ord.se
– Norstedts engelska ord, svensk – engelsk översättningstjänst.

http://www.rikstermbanken.se
– Innehåller termer och definitioner från ett stort antal olika ämnesområden.

http://www.sprakochfolkminnen.se
– Språkrådet bildades 2006-07-01 och är efterföljare till Svenska språknämnden.
– Allmän information om språkriktighet m.m.
– Frågelåda
– Informationsblad med nyheter om klarspråksarbete ”Klarspråk, Bulletin från Språkrådet”

http://www.svenskaspraket.si.se
– Språkvårdsportalen med olika språklänkar som administreras av språkvårdsgruppen.

http://www.tnc.se
– Terminologicentrum TNC, termfrågor m.m.

http://www.tyda.se
– Svensk – engelsk översättningstjänst.

Språkrådet, tfn 08-442 42 10 (språkrådgivning kl. 9:00 - 12:00, 13:00 – 15:00),
(språkfrågelåda på www.sprakochfolkminnen.se)

Terminologicentrum TNC, tfn 08-446 66 00 www.tnc.se/kontakt/TNC.html