Litteraturtips

Hemlin, Bengt, Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga…, 6:e omarb. uppl, Esper, 2003
– Inspirerande bok om löpsedelstekniken vid presentationer.

Hultman Tor G, Svenska Akademiens språklära, Norstedts Ordbok, 2003
– Beskrivande minigrammatik för svenska språket.

Lundin, K och Wedin, Å, Fästa prat på pränt. 3:e uppl. Norstedts Juridik, 2009
– Handbok om hur man skriver läsvärda protokoll och minnesanteckningar.

Myndigheternas skrivregler. 8:e upplagan, Norstedts Juridik, 2014
– Överskådlig bok om skrivregler, speciellt anpassad för offentlig svenska.

SI-Guide International System of Units, SIS Förlag, 2013
– Liten behändig uppslagsbok om tekniska storheter och enheter.

Skrivregler för svenska och engelska från TNC. Terminologicentrum TNC, 2004
– Många tekniska exempel. Även en avsnitt med engelska skrivregler.

Språkriktighetsboken, Svenska språknämnden, Norstedts, 2011
– Tar upp de vanligaste och viktigaste språkriktighetsfrågorna i svenskan.

Svenska Akademiens ordlista, SAOL. 14:e upplagan, Norstedts, 2015
– Användbar uppslagsbok för kontroll av stavning, böjningsformer etc.

Svenska skrivregler. 3:e utgåvan, Språkrådet, Liber, 2008
– Heltäckande bok om svenska skrivregler. Bra uppslagsbok.

Svenskt språkbruk, Svenska språknämnden, Norstedts, 2011
– Ordbok över konstruktioner och fraser.

Walla, Erik, Intresseväckande presentationer och retorik för ingenjörer och tekniker.
Studentlitteratur, 2011
­– Lär dig hantverket och metoderna som hjälper dig att fånga lyssnarens intresse.

Walla, Erik, Så skriver du bättre tekniska rapporter. 2 uppl. Studentlitteratur, 2004
– Grundläggande bok om tekniska rapporter och andra dokument. Utökad upplaga.