Genrepet

Med vår tjänst Genrepet kan du få en gedigen förberedelse för en viktig presentation som du ska genomföra framöver. Det kanske handlar om medverkan på en större konferens eller en viktig föredragning för en ledningsgrupp. Du kanske ska presentera ett projekt som du drivit eller lägga fram ett nytt projektförslag vid ett avgörande tillfälle.

Du får träna dig på den viktiga inledningen och centrala andra delar i din presentation, samtidigt som du får individuella råd och värdefulla tips på förbättringar. Du får också titta på en video­inspelning av din presentation tillsammans med kursledaren och diskutera igenom möjliga förbättringar. Du får även konkreta förslag på hur du kan förbättra ditt presentations­material och dispositionen av din presentation, så att du fångar åhörarnas uppmärksamhet och intresse.

Genrepet är lämplig som uppföljning till kursen "Intresseväckande presentationer och retorik" eller till en företagsanpassad kurs i presentationsteknik och retorik. Det passar utmärkt för en mindre grupp deltagare som ska medverka på en gemensam konferens. Då kan deltagarna också ge synpunkter på varandras avsnitt och få en uppfattning om hur upplägget kommer att fungera som helhet.

Vi har under hösten 2019 schemalagt ett öppet tillfälle för Genrepet, främst för dig som deltagit i vår öppna kurs ”Intresseväckande presentationer och retorik” eller har motsvarande kunskaper:

  • onsdagen den 2 oktober 2019, kl. 8:30–16:30

Vi räknar med ca 4–7 deltagare per tillfälle. Upplägget kommer att anpassas till de olika behov och önskemål som finns i gruppen, men du får möjlighet att hålla ca 10–15 minuter av din presentation inför hela gruppen. Det är också mycket lärorikt att aktivt studera hur andra genomför sin presentation. Vi ser alltid till att det blir en öppen och avspänd atmosfär i gruppen.

Skicka en intresseförfrågan till info@dalainformation.se så tar vi kontakt med dig för att diskutera ett upplägg som passar dig. Du får också ett prisförslag baserat på dina önskemål. Du kan också ringa direkt till Erik Walla, tfn 070-642 32 85.