Hur skriver man förkortningar?

Det finns olika slags förkortningar såsom skriftförkortningar, förkortningar på måttenheter och initialförkortningar.

Vanliga skriftförkortningar skrivs antingen med punkt om det är en avbrytning (t.ex., bl.a., forts.), eller utan punkt om det är en sammandragning (ca, tfn, jfr).

I en avbrytning har man huggit av ordet på något lämpligt ställe, ofta framför en vokal, och där satt en punkt. Många avbrytningar är flerordsförkortningar (t.ex., bl.a.). I dessa fall ska det inte vara något mellanrum i förkortningen.

I en sammandragning finns alltid första och sista bokstaven i ordet kvar. Därför sätter man inte punkt efter en sammandragning. Ibland finns också någon mellanliggande bokstav kvar. Någon gång ser man sammandragningar med ett kolon som markerar de utelämnade bokstäverna (c:a), men det är ett äldre skrivsätt.

Var sparsam med skriftförkortningar i en löpande text, eftersom de ofta försvårar läsningen. Förkortningen måste ju tolkas av läsaren, vilket tar tid. Det gäller särskilt ovanliga förkortningar och sådana förkortningar som du hittat på själv.

Förkortningar kan vara motiverade i tabeller, förteckningar och på andra ställen där det är ont om plats, men då bör du hålla dig till förkortningar som är etablerade och vanliga. I olika skrivregelböcker finns det listor med de vanligaste förkortningar, se litteraturtips under rubriken ”Kontakta oss” på denna hemsida.

En annan grupp av förkortningar är måttenheter, som skrivs utan punkt (mm, kWh, kg) och enligt det internationella måttsystemet SI. I tekniska texter bör du använda de standardiserade måttenheterna, med eventuella prefix, och skriva ut mätetalet med siffror. Observera att det i regel ska vara ett fast mellanrum (ctrl+shift+mellanslag) mellan mätetalet och måttenheten (5 mm, 3 kWh, 25 kg). Det fasta mellanrummet gör att mätetalet och måttenheten inte hamnar på olika rader.

Ytterligare en grupp av förkortningar är initialförkortningar där bokstäverna ofta är begynnelsebokstäver i de ord eller ordled som förkortats. Initialförkortningar skrivs utan punkter (EU, GPS, pm, mc).

Hur skriver man förkortningar?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.