Förberedelsen är A och O

Förberedelsen är viktig när du ska hålla en muntlig presentation. Det gäller oavsett om du använder klassisk retorik eller mer modern presentationsteknik. När du gjort klart för dig vilken målgrupp och vilket syfte du har med din presentation bör du formulera ett antal frågor som du tror att din målgrupp vill ha svar på.

Du ska rangordna frågorna i målgruppens intresseordning, dvs. i den ordning som du bedömer att lyssnarna vill höra svaren på frågorna. Den viktigaste och mest angelägna frågan bör alltså komma först.

Till förberedelsen hör också att ta fram svaren på alla frågorna och fundera på hur du ska presentera svaret. En del svar lämpar sig kanske att visa som en PowerPoint-bild, medan ett annat svar gör sig bäst om det ges muntligt.

Hur många frågor du behöver förbereda beror på hur lång presentation du ska hålla och hur omfattande ämnet är, men ofta är det bra att sikta på 50 frågor med svar. Ibland är det också bra att gruppera frågorna inom olika delämnen, för att därigenom skapa en bra struktur i din presentation.

Förberedelsen är A och O

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.