Öppna med ditt starkaste argument

Ofta vinner du på att inleda en argumentation med ditt allra starkaste argument, när det finns flera olika argument till stöd för ditt påstående. Det ligger också i linje med löpsedelstekniken, dvs. det viktigaste ska komma först för att inte försvinna i den stora informationsmängd som sköljer över oss.

Enligt klassisk retorik ska man spara det starkaste argumentet till sist och börja med det näst starkaste. Däremellan ska man presentera sitt svagaste argument. Det är då stor risk att diskussionen fastnar kring ett relativt svagt argument, och att du aldrig hinner spela ut ditt starkaste kort innan du förlorat argumentationen.

Du kan dock spara ditt näst starkaste argument till sist, för att få en kraftfull avslutning. Du kan också avsluta med att återkomma till ditt starkaste argument, men med en något annan infallsvinkel så det inte uppfattas som en ren upprepning.

Öppna med ditt starkaste argument

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.