Är det riktigt att skriva små tal med siffror?

Ja, det finns en tradition att skriva små tal (upp till och med tolv) med bokstäver, medan tal från 13 och uppåt vanligen skrivs med siffror. Observera dock att detta endast gäller antalsuppgifter. Om det handlar om en teknisk storhet eller en mycket viktig uppgift bör även små tal skrivas med siffror, exempelvis 3 mm  eller 9 V. Detta gäller i synnerhet när enheten förkortas. Glöm inte att det ska vara ett hårt blanksteg (ctrl+skift+blanksteg) före enheten. Siffror ska alltid användas vid numrering, exempelvis av sidor och avsnitt, samt i punktuppställningar.

Är det riktigt att skriva små tal med siffror?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.